Som aflsutning på et stort projekt, hvor Digiplay har arbejdet tæt sammen med det pædagogiske personale og børnene i alle Faaborg-Midfyn Kommunes daginstitutioner, afholder vi på onsdag et stort event med 330 børn og en masse pædagogisk personale. Digiplay har været tilknyttet som ekstern “forstyrrelseskonsulent”, hvor jeg har taget rundt i samtlige af dagtilbudene og inspireret og forstyrre det pædagogiske personale både på det tekniske, men primært også på de pædagogiske og didaktiske overvejelser. I kan læse mere om projektet og afslutningen herunder:

Digital Dagtilbud
Samfundsudviklingen, skolesystemet og jobmarkedet bygger i stigende grad på brug af digitale redskaber. Derfor ser vi det som naturligt, at vi skal forberede vores børn til livet som borgere i et samfund, hvor internet, mobiler og computere er en integreret del af hverdagen.
I 2012 vedtog politikerne at afsætte 500.000 kr. årligt til indkøb af digitale læringsredskaber på dagtilbudsområdet.
I 2015 fik alle vores børnehuse udleveret en mediepakke med blandt andet iPad, GoPro, trådløst mikroskop og tekniske inspirationsvideoer for at afprøve, hvordan digitale redskaber kan integreres i legen på lige fod med andre læringsmidler fx til dåseskjul, skattejagt og andre lege.
Børnehusene har også haft besøg af en ”forstyrrelseskonsulent”, der har udviklet lege og læringsmuligheder sammen med børn og pædagoger.
Målet med projektet er, at:
børnene kan lege med digitale legeredskaber
de voksne i børnehaverne involverer børnene i aktiviteter, hvor man lærer med og gennem digitale legeredskaber
børnene lærer at forstå, hvad de kan digitalt i deres hverdag
børnene lærer at bruge teknologien i den verden de vokser op i.
Vi har nu 20 uddannede nøglemedarbejdere, der har ansvar for fremadrettet at holde liv i den digitale læring, projektet har affødt, og udvikle nye digitale lege- og læringsmidler.
DIGIDAG 2018
Onsdag d. 28. november afslutter vi projektet med en DigiDag, hvor vi samler 330 børnehavebørn og 50 medarbejdere fra Faaborg-Midtfyn i Midtfyns Fritidscenter i Ringe. Børnene bliver delt i to hold, hvor de skiftevis skal prøve kræfter med digitale lege (9 forskellige små workshops) og analog leg (bygge med papkasser og værktøjskits).
Kontaktoplysninger (alle deltager d. 28):
Jari Due Jessen, ’Forstyrrelseskonsulent’, Digiplay (Tlf.: 31182137,  mail)
Hanne Esther Kristensen, konsulent på DigiDag-projektet, Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn (Tlf.: 72533206)
Kim Aas Christensen, udvalgsformand, Opvækst og Læring, Faaborg-Midtfyn (Tlf.: 72531715)
Kategorier: Uncategorized