De pædagogiske positioner – hvor står du i forhold til børnene?

Et af de begreber jeg igen og igen arbejder med i mit arbejde med pædagoger og pædagogisk personale er forståelsen af deres position i forhold til børnene. Forståelsen er her hentet dels fra “Brug af digitale redskaber i dagtilbud” (https://www.sus.dk/wp-content/uploads/brug-af-digitale-redskaber-i-dagtilbud-_haandbog_dec2015.pdf), men også den originale beskrivelse af Basil Bernsteins i bogen Læs mere…

TINKERING i dagtilbud

I mit arbejde med at implementere kreative og skabende processer i både dagtilbud, skoler og biblioteker, hvor jeg ofte har et særligt fokus på teknologi, møder jeg mange pædagoger og lærer, som ikke helt kan se, hvorfor de skal arbejde med teknologi, robotter osv. Det giver nogle rigtige gode snakke Læs mere…

Digital dannelse i dagtilbud – Forløb i åbent dagtilbud i Københavns Kommune

Hvordan kan børn blive kreative og skabende med digitale medier? Jeg har indgået en aftale med Københavns Kommune omkring at tilbyde et forløb gennem deres åben dagtilbudsplatform https://aabendagtilbud.kk.dk/. På denne platform kan daginstitutioner i København booke forskellige forløb og et af disse er nu også et forløb med Digiplay med titlen Læs mere…